Головне меню

Новини

Сьогодні, 23 квітня 2019 року, на території Ужгородського міського центру зайнятості відбувся щорічний Ярмарок вакансій під гаслом «Ярмарок кар’єри! Нові можливості для змін». Понад 47 підприємств презентували 500 вакансій, серед яких був і Закарпатський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України. Наші експерти Сухай А.М., Сливка І. Ю., Гончар Н.М. та провідний фахівець відділу кадрового забезпечення Афанасьєв А. М. продемонстрували тонкощі фахової майстерності судових  експертів, а також розказували про важливість такої професії. Учасники заходу проявляли жваву зацікавленість посадою експерта, серед яких були учні середніх загальноосвітніх шкіл.


Корисні посилання
 
 
 

Нормативні документи

 

Законодавство України

Кримінальний процесуальний кодекс України: ст. 69-72, 79, 84, 85, 93, 95, 100-102, 110-115, 122, 124-126, 327-329, 332, 356-361 .

Кримінальний кодекс України: ст. 364, 364-1, 365, 365-2, 366-368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 380-382, 384-387  .

Цивільний процесуальний кодекс України: ст. 27, 53, 54, 74-76, 79, 86, 139-150, 159-162, 170-172, 179, 189, 190, 203, 361.

Кодекс адміністративного судочинства України: ст. 66, 67, 69, 74, 80-87, 92, 98, 127, 129, 131, 132, 134, 143, 145, 145-1, 146-149, 245 .

Кодекс України про адміністративні правопорушення: ст. 185-3, 185-4, 251, 273, 275 .

Господарський процесуальний кодекс України: ст. 31, 32, 41-44, 48 .

Митний кодекс України: ст. 47, 356, 357, 397-399, 495, 497, 502, 508, 515-517, 519, 520 .

Закон України «Про підприємництво»: ст. 4 .

Закон України «Про прокуратуру»: ст. 5, 8, 28-30 .

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: ст. 1, 4, 6, 10, 16, 19, 20 .

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»: ст. 1, 2, 8, 9  .

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: ст. 20, 24  .

Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»: ст. 1-3, 5, 13, 14 .

Закон України «Про нотаріат»: ст. 42, 47, 51 .

Закон України «Про судову експертизу» .

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»: ст. 1, 2, 4-6 .

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»: ст. 1, 3-20, 22-33 .

Закон України «Про захист персональних даних»: ст. 1, 2, 4-6, 8-25, 29  .

Закон України «Про доступ до публічної інформації»: ст. 1, 2, 5-10, 12, 15, 24 .

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»: ст. 1, 4-6, 9-11, 13, 16, 17, 21-23, 25 .

Закон України «Про звернення громадян».

 Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України" від 08.06.2013 №106

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики” від 14.05.2013 № 224
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” від 07.04.2011 № 32067

Закон України «Про адміністративні послуги».

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 р. № 778 «Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України»  .

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» .

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 1998 р. № 617 «Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ» .

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і виконання документів, справ, видань, МНІ з грифом обмеження «Для службового користування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» .

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 988 «Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ» .

Постанова Кабінету Міністрів України  від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»  .

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2008 р. № 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз» .

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах»  .

Постанова Пленуму Вищого господарського Суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» .

Постанова Пленуму Вищого господарського Суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності»  .