Головне меню

Новини

З 11 по 13 червня 2019 року в м. Тернопіль проходив науково-практичний семінар фахівців Експертної служби МВС України  «Перспективи розвитку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів», в якому взяв участь завідувач сектору дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Василечко Андрій Васильович. 


Корисні посилання
 
 
 

Нормативні документи

 

Законодавство України

Кримінальний процесуальний кодекс України: ст. 69-72, 79, 84, 85, 93, 95, 100-102, 110-115, 122, 124-126, 327-329, 332, 356-361 .

Кримінальний кодекс України: ст. 364, 364-1, 365, 365-2, 366-368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 380-382, 384-387  .

Цивільний процесуальний кодекс України: ст. 27, 53, 54, 74-76, 79, 86, 139-150, 159-162, 170-172, 179, 189, 190, 203, 361.

Кодекс адміністративного судочинства України: ст. 66, 67, 69, 74, 80-87, 92, 98, 127, 129, 131, 132, 134, 143, 145, 145-1, 146-149, 245 .

Кодекс України про адміністративні правопорушення: ст. 185-3, 185-4, 251, 273, 275 .

Господарський процесуальний кодекс України: ст. 31, 32, 41-44, 48 .

Митний кодекс України: ст. 47, 356, 357, 397-399, 495, 497, 502, 508, 515-517, 519, 520 .

Закон України «Про підприємництво»: ст. 4 .

Закон України «Про прокуратуру»: ст. 5, 8, 28-30 .

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»: ст. 1, 4, 6, 10, 16, 19, 20 .

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»: ст. 1, 2, 8, 9  .

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: ст. 20, 24  .

Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»: ст. 1-3, 5, 13, 14 .

Закон України «Про нотаріат»: ст. 42, 47, 51 .

Закон України «Про судову експертизу» .

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»: ст. 1, 2, 4-6 .

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»: ст. 1, 3-20, 22-33 .

Закон України «Про захист персональних даних»: ст. 1, 2, 4-6, 8-25, 29  .

Закон України «Про доступ до публічної інформації»: ст. 1, 2, 5-10, 12, 15, 24 .

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»: ст. 1, 4-6, 9-11, 13, 16, 17, 21-23, 25 .

Закон України «Про звернення громадян».

 Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України" від 08.06.2013 №106

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики” від 14.05.2013 № 224
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення” від 07.04.2011 № 32067

Закон України «Про адміністративні послуги».

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1994 р. № 778 «Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України»  .

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» .

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 1998 р. № 617 «Про утворення Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ» .

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і виконання документів, справ, видань, МНІ з грифом обмеження «Для службового користування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» .

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 988 «Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ» .

Постанова Кабінету Міністрів України  від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»  .

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 липня 2008 р. № 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз» .

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах»  .

Постанова Пленуму Вищого господарського Суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» .

Постанова Пленуму Вищого господарського Суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності»  .