Головне меню

Новини

16 - 17 травня 2019 року в Житомирському НДЕКЦ МВС України проходив науково-практичний семінар “Актуальні питання судової балістичної експертизи”, в якому взяв участь заступник завідувача відділу криміналістичних видів досліджень – завідувач сектору досліджень зброї Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Попович Омелян Іванович. Відкривав семінар заступник директора ДНДЕКЦ Костянтин Ковальов. Першим спікером був заступник завідувача лабораторії досліджень, сертифікації зброї та обліку ДНДЕКЦ Дмитро Гамов. Упродовж двох днів учасники семінару мали змогу заслухати доповіді, присвячені актуальним питанням судово-балістичної експертизи, найбільш досвідчених в Україні експертів з даної спеціальності, подискутувати над проблемними питаннями та поділитися досвідом їх вирішення.


Корисні посилання
 
 
 

Закарпатський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України отримав атестат про акредитацію

22.04.2019

Закарпатський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України отримав атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2006 (ISO/ІЕС 17025:2005) у сфері: комп’ютерно-технічні дослідження: пошук інформації на цифрових носіях за встановленими параметрами.

Закарпатський НДЕКЦ отримав атестат про акредитацію № 201832 від 10 квітня 2019 року відповідно до вимог ДСТУ ISO 17025:2006 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій” у сфері: комп’ютерно-технічні дослідження: пошук інформації на цифрових носіях за встановленими параметрами. Завдяки акредитації за міжнародним ISO/IEC 17025 експертизи та експертні дослідження визнаються різними країнами світу, ЄС та США. Сьогодні у Закарпатському НДЕКЦ створюється необхідна матеріально-технічна база з метою надання якісних послуг правоохоронцям і населенню та розширення переліку таких послуг. У центрі працюють кваліфіковані працівники, які постійно вдосконалюють навички роботи та підвищують свій професійний рівень.

Відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 32, ст. 170 ):

Акредитація органів з оцінки відповідності - засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності;

Метою акредитації є:

- забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності;

- забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки відповідності;

- створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів на міжнародному рівні;

- усунення технічних бар'єрів у торгівлі.

Діяльність з акредитації базується на таких основних принципах:

- забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх заінтересованих сторін;

- загальнодоступності та неупередженості проведення робіт з акредитації;

- прозорості діяльності з акредитації;

- професійної компетентності виконавців робіт;

- добровільності акредитації;

- забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських організацій на паритетній основі;

- застосування гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами вимог щодо акредитації;

- дотримання суспільних інтересів;

- конфіденційності інформації, отриманої в процесі акредитації.