Головне меню

Новини

До об'єктів мистецтвознавчої експертизи належать твори образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, об’єкти нумізматики, фалеристики та боністики, кінопродукція, фотоматеріали, книги тощо, антикваріату із встановленням їх культурної, художньої та/або історичної цінності. Спектр об’єктів дослідження є дуже широким (живопис, графіка, скульптура, твори декоративно-ужиткового мистецтва тощо). Мистецтвознавча експертиза досліджує предмети, які можуть мати як культурне, так й історичне значення. Встановлення культурної цінності можливе також щодо предметів, які не мають художньої цінності, проте становлять історичну цінність. Такі предмети пов’язані з історичними подіями, особами та характеризують історичні епохи. Крім того, мистецтвознавча експертиза досліджує об’єкти у сфері суспільної моралі.


Корисні посилання
 
 
 

Новини

Задачі, що вирішуються даним видом судової експертизи:

У процесі криміналістичного дослідження вибухових речовин (ВР) та продуктів вибуху експерти фізико-хімічних лабораторій НДЕКЦ вирішують ряд типових задач. До них належать:

1.Віднесення досліджуваної речовини до групи речовин, здатних до вибухового перетворення.

2.Визначення характерних для індивідуальних і сумішних ВР та піротехнічних сполук (ПС) компонентів, елементів та іонів.

3.Визначення родової (групової) належності досліджуваного ВР та ПС.

16.07.2019р.

Завданням дактилоскопічної експертизи є ідентифікація живих осіб, невпізнаних трупів, а також встановлення причетності осіб до вчинення злочинів за допомогою відбитків рук, отриманих у ході дактилоскопічної реєстрації; слідів рук, вилучених при огляді місця події тощо. Крім того, дактилоскопічна експертиза вирішує завдання з виявлення, вилучення та фіксації слідів рук на об'єктах дослідження, встановлення їх придатності для ідентифікації та ін.

15.07.2019р.

Об'єктами досліджень цього виду можуть бути відновлені спиляні (забиті), слабо видимі номери та інші рельєфні зображення на різного роду виробах. Експертизою встановлюються факт та спосіб зміни зображень.

12.07.2019р.

Об'єктами досліджень цього виду можуть бути змінені ідентифікаційні номери та агрегати транспортних засобів.

Експертизою встановлюється, чи має місце факт зміни ідентифікаційних позначень та підробки супровідних документів, в який спосіб, відповідність нанесення номерів вимогам заводу виробника та способів друку документів наявним зразкам, встановленим вимогам тощо.

12.07.2019р.
  • Експертиза слідів знарядь, агрегатів та інструментів
  • Експертиза слідів злому
  • Експертиза слідів на механічних замках, запірних та контрольних
  • пристроях
  • Експертиза пошкоджень на одягу
  • Експертиза слідів транспортних засобів (ТЗ)
  • Експертиза із встановлення взаємної приналежності частин одному цілому
  • Експертиза засобів виробництва, масових виробів
11.07.2019р.

Головними завданнями цього виду трасологічної експертизи є ідентифікація взуття, яким залишені сліди, встановлення особливостей пересування людини; ідентифікація людини за слідами тильної сторони кисті, нігтів, передпліччя та плеча, колін, ліктів, а також відбитків лоба, губ, щік та ін.; встановлення, внаслідок якої дії залишені сліди зубів, які особливості має зубний апарат, яким залишено слід, встановлення конкретної частини зубного апарату певної особи, якою залишені сліди зубів; встановлення механізму взаємодії об'єкта з одягом, одягом з якого матеріалу залишені сліди, встановлення конкретного екземпляру одягу (рукавичок), яким залишені сліди, виявлені на місці події, механізму утворення слідів крові, інше.

11.07.2019р.

Основними завданнями дослідження холодної зброї є:

  • встановлення належності до холодної зброї виробів колючої, ріжучої, рублячої, ударно-роздробляючої дії;
  • способу їх виготовлення, визначення типу, виду, зразка (для виробів промислового виробництва) холодної зброї або конструктивно подібного до неї виробу тощо. 
10.07.2019р.

Основними завданнями дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї є:  встановлення належності об’єктів до вогнепальної зброї або конструктивно подібних до неї стріляючих виробів;  встановлення належності об’єктів до боєприпасів вогнепальної стрілецької зброї або конструктивно подібних до них виробів;  визначення виду, системи (моделі) та калібру вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також конструктивно подібних до них виробів;  визначення стану (справності) зброї, боєприпасів до неї та придатності їх до стрільби; встановлення способу виготовлення або факту переробки вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та конструктивно подібних до них виробів; встановлення належності об’єктів до частин (деталей) вогнепальної зброї тощо.

Основними завданнями дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу є: встановлення за слідами на стріляних кулях, шроті, картечі, гільзах конкретного екземпляра вогнепальної зброї або конструктивно подібного до неї виробу; встановлення можливості пострілу без натискання на спусковий гачок за певних умов (наприклад, при падінні зброї на ґрунт, підлогу тощо); встановлення обставин, пов'язаних з використанням зброї або конструктивно подібних до неї виробів (факту стрільби після останнього чищення і змащування зброї, кількості пострілів, відстані, з якої стріляли, напрямку пострілу, взаємного положення зброї та перешкоди та інше) тощо.   

10.07.2019р.

Основними завданнями даного виду експертизи є: визначення послідовності нанесення штрихів, що перетинаються; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відбитками; встановлення типу, системи, марки, моделі та інших кваліфікаційних категорій друкарської техніки, а також ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків.

09.07.2019р.

Основними завданнями даного виду експертизи є: встановлення факту і способу внесення змін до документа та виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень), а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за виключенням, коли папір перетворився на попіл.

09.07.2019р.