Головне меню

Новини

24.09.2020 судові експерти сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Закарпатського НДЕКЦ МВС Євген Матьовка та Каріна Стахова взяли участь у роботі Всеукраїнського круглого столу на тему: «Оновлення методичних засад нормативної грошової оцінки земель», організованому Всеукраїнською ГО «Асоціація фахівців землеустрою», який проходив у режимі онлайн.


Корисні посилання
 
 
 

ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗАЛИШЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО В НЕБЕЗПЕЦІ ВНАСЛІДОК ДТП

05.08.2014

Криміналістика у протидії злочинності : тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 16 жовтня 2009 року). Видання присвячене 45-річчю кафедри криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ. - К.:  "Хай-Тек Прес", 2009. - 532с.

В результаті вивчення наукових джерел, матеріалів кримінальних справ, проведеного анкетування працівників органів дізнання та слідчих нами виділені типові слідчі ситуації, які складаються на початковому етапі розслідування залишення потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП, а саме:

1. Водій, який залишив потерпілого в небезпеці

    внаслідок ДТП, затриманий.

2. Водій, який залишив потерпілого в небезпеці

    внаслідок ДТП, вста­новлений, але

    переховується від слідства.

3. Потерпілого залишено в небезпеці внаслідок ДТП, дані про особу водія повністю відсутні або недостатні для її встановлення.

4. Потерпілий, залишений у небезпеці внаслідок ДТП, помер, відомо­сті про водія

    відсутні.

 

Розглянемо програму дій слідчого у кожній з наведених ситуацій. При першій 

ситуації після затримання водія проводиться:

1)  його особистий обшук, при якому звертається увага на предмети, які

     «пов'язують» особу і транспортний засіб (ключів від автомобіля, документи на

     транспортний засіб, пристосування, за допомогою яких був вчинений угон, та

     ін.);

2)  виїмка одягу і взуття, які необхідні для проведення ідентифікацій­них досліджень

    мікрооб'єктів, що містяться на сидінні водія, і одягу затриманого, слідів взуття, знайдених на місці           події;

3)  вилучення для порівняльного дослідження слідів рук, зразків крові, волосся;

4)  огляд місця події;

5)  огляд транспортного засобу;

6)  допит очевидців. При допиті очевидців, окрім з'ясування обставин події,

    особлива увага надається з'ясуванню прикмет транспортного засобу, водія, його одягу і можливості його упізнання свідком;

        7) освідування водія (перевірка факту сп'яніння, виявлення на тілі підо­зрюваного пошкоджень (травм, саден та ін.). За наявності пошкоджень призначається судово-медична експертиза або комплексна судово-ме­дична і автотехнічна експертиза, на вирішення яких ставляться пи­тання про давність тілесних пошкоджень і можливості їх отримання в салоні транспортного засобу, на якому було вчинене ДТП. Основна спрямованість дій слідчого в другій типовій ситуації на­ступна: встановлення місця знаходження особи, що переховується, збір даних про неї та її зв'язки; виявлення свідків злочину; отримання доказів залишення потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП особою, яка пере­ховується.

 

В цій ситуації проводяться оперативно-розшукові заходи і всі мож­ливі слідчі дії без участі особи, яка переховується:

1)         огляд місця події;

2)         обшук житла, гаража та інших приміщень з метою виявлення речей, що мають сліди злочину (транспортного засобу, його пошкоджених деталей або частин, пошкодженого одягу та ін.);

3)         допит свідків — очевидці в злочину;

4)         допит родичів, товаришів водія, який переховується, про місце мо­жливого знаходження підозрюваного, його поведінку до і після вчи­нення злочину;

5)         виїмка фотографій підозрюваного;

6)         проведення впізнання по фотографії;

7)         освідування потерпілого;

8)         допит потерпілого;

9)         визнання потерпілого цивільним позивачем;

10)     встановлення осіб, зобов'язаних за законом відшкодувати шкоду, визнання їх цивільними відповідачами; _

11)      накладення арешту на майно особи, визнаної цивільним відповідачем;

12)      проведення судово-медичної експертизи потерпілого;

        13)       проведення інших видів експертиз за наявними речовими доказами. За наявності доказів вини підозрюваного у вчиненні злочину вино­ситься постанова про притягнення його як обвинуваченого і оголошення у розшук. Розшук особи доручається оперативним підрозділам ОВС.

 

При залишенні потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП, коли дані про особу водія повністю відсутні або недостатні для її встановлення, першочерговими є заходи, направлені на встановлення особи, що вчи­нила злочин, транспортного засобу, на якому він був вчинений (якщо та­кий не встановлений), і закріплення слідів, що містяться на місці події. У цій ситуації проводяться: 1) допит потерпілих; 2) складання суб'єктивно­го портрету особи, яка розшукується; 3) призначення криміналістичних, трасологічних, комплексних судово-медичних і автотехнічних експертиз для отримання орієнтуючої інформації про транспортний засіб, причет­ний до ДТП; 4) підготовка доручень органу дізнання про проведення розшукових заходів, направлених на встановлення транспортного засобу та водія, який залишив потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП.

 

Проірама дій слідчого у ситуації, коли потерпілий, залишений у не­безпеці внаслідок ДТП, помер, а відомості про водія відсутні, схожа з по­передньою ситуацією. Її особливістю є те, що отримати інформацію про

обставини події від потерпілого вже немає змоги. Тому в цій ситуації по­трібно виявляти очевидців, свідків, досліджувати матеріальні та ідеальні сліди, що в сукупності дозволяє висувати версії про особу водія, підозрю­ваного у ДТП.

 

Якщо потерпілий загинув, потерпілим признається його родич, що заявив про це клопотання, або представник уповноважених державних органів (наприклад, органу соціального забезпечення).

 

У потерпілого необхідно провести виїмку одягу і взуття, в якому він знаходилися у момент події, для порівняльного дослідження з метою іден­тифікації транспортного засобу, яким був вчинений наїзд. Проводиться і судово-медична експертиза трупу для встановлення часу і причини смерті.

 

При виявленні транспортного засобу його причетність до події, що розслідується, встановлюється за допомогою ідентифікаційних експертиз, використовуючи дані огляду місця події і огляду транспортного засобу.

 

За ситуації, коли інформації про особу, що вчинила залишення міс­ця ДТП, недостатньо, особливе значення набуває взаємодія слідчого з ДАІ та оперативними підрозділами ОВС. Від злагодженості і організова­ності розшукової діяльності залежить успіх розслідування. Результатом проведення вищезазначених дій відповідно до типових слідчих ситуацій повинно стати отримання доказів злочинного діяння підозрюваного, достатніх для пред'явлення обвинувачення у залишенні потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП.

Ольховенко С.І. - Начальник НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області