Головне меню

Новини

24.09.2020 судові експерти сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності відділу товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Закарпатського НДЕКЦ МВС Євген Матьовка та Каріна Стахова взяли участь у роботі Всеукраїнського круглого столу на тему: «Оновлення методичних засад нормативної грошової оцінки земель», організованому Всеукраїнською ГО «Асоціація фахівців землеустрою», який проходив у режимі онлайн.


Корисні посилання
 
 
 

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПЕРТНОЇ ІНІЦІАТИВИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

09.12.2019

Автореферат дисертації працівника Закарпатського НДЕКЦ МВС Щербанюка Д.В

Щербанюк Д. В. Теорія та практика реалізації експертної ініціативи у кримінальному провадженні. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність». - Харківський національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2019.

У дисертації розроблено теоретико-прикладні засади реалізації експертної ініціативи у кримінальному провадженні. Узагальнено наукові уявлення про генезис розвитку феномена експертної ініціативи від її виникнення разом з інститутом спеціальних знань у кримінальному судочинстві до сучасного стану нормативно-правового регулювання та практичної реалізації. Сформульовано авторське комплексне уявлення про сутність експертної ініціативи як наукової категорії та конкретного напряму практичної діяльності спеціалізованих експертних установ і окремих судових експертів. Визначено та систематизовано умови, форми та напрями реалізації експертної ініціативи у кримінальному провадженні. Удосконалено теоретичні та прикладні аспекти формування внутрішнього переконання експерта про доцільність реалізації права на ініціативу зокрема гносеологічні, логічні й особистісні умови зазначеного процесу. Розроблено теоретичні та практичні рекомендації з оцінки та перевірки висновку експерта, в якому використано право викласти обставини, з приводу яких йому не було поставлено запитання. Висвітлено наукові положення щодо визначення цілей та особливостей використання у кримінальному провадженні ініціативних експертних висновків.

Щербанюк Д. В. Теорія та практика реалізації експертної ініціативи у кримінальному провадженні.