Головне меню
 
Корисні посилання
 
 
 

Закарпатський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України отримав атестат про акредитацію

22.04.2019

Закарпатський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України отримав атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2006 (ISO/ІЕС 17025:2005) у сфері: комп’ютерно-технічні дослідження: пошук інформації на цифрових носіях за встановленими параметрами.

Закарпатський НДЕКЦ отримав атестат про акредитацію № 201832 від 10 квітня 2019 року відповідно до вимог ДСТУ ISO 17025:2006 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій” у сфері: комп’ютерно-технічні дослідження: пошук інформації на цифрових носіях за встановленими параметрами. Завдяки акредитації за міжнародним ISO/IEC 17025 експертизи та експертні дослідження визнаються різними країнами світу, ЄС та США. Сьогодні у Закарпатському НДЕКЦ створюється необхідна матеріально-технічна база з метою надання якісних послуг правоохоронцям і населенню та розширення переліку таких послуг. У центрі працюють кваліфіковані працівники, які постійно вдосконалюють навички роботи та підвищують свій професійний рівень.

Відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності"( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 32, ст. 170 ):

Акредитація органів з оцінки відповідності - засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності;

Метою акредитації є:

- забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності;

- забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки відповідності;

- створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих органів на міжнародному рівні;

- усунення технічних бар'єрів у торгівлі.

Діяльність з акредитації базується на таких основних принципах:

- забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх заінтересованих сторін;

- загальнодоступності та неупередженості проведення робіт з акредитації;

- прозорості діяльності з акредитації;

- професійної компетентності виконавців робіт;

- добровільності акредитації;

- забезпечення участі органів виконавчої влади та громадських організацій на паритетній основі;

- застосування гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами вимог щодо акредитації;

- дотримання суспільних інтересів;

- конфіденційності інформації, отриманої в процесі акредитації.