Головне меню
 
Корисні посилання
 
 
 

Судова вибухово-технічна експертиза за експертною спеціальністю 5.1 «Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу»

16.07.2019

Задачі, що вирішуються даним видом судової експертизи:

У процесі криміналістичного дослідження вибухових речовин (ВР) та продуктів вибуху експерти фізико-хімічних лабораторій НДЕКЦ вирішують ряд типових задач. До них належать:

1.Віднесення досліджуваної речовини до групи речовин, здатних до вибухового перетворення.

2.Визначення характерних для індивідуальних і сумішних ВР та піротехнічних сполук (ПС) компонентів, елементів та іонів.

3.Визначення родової (групової) належності досліджуваного ВР та ПС.

Типові питання експертизи вибухових речовин та продуктiв вибуху

1.Чи є надана речовина вибуховою?

2.Якщо так, то до якого виду (типу) ВР вiдноситься надана речовина?

3.Чи є на предметах, вилучених з мiсця подiї, сліди вибухової речовини?

4..Якщо так, то якої саме?

5.Чи мають спiльну родову (групову) належностi вибухова речовина, вилучена з мiсця подiї та вибухова речовина, вилучена у пiдозрюваного.

Більше інформації про види досліджень за посиланням:

http://ndekc-zakarpattya.org/