Головне меню
 
Корисні посилання
 
 
 

КОЛИ ПОТРІБНА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА?

23.04.2020

Будівельно-технічна експертиза дозволяє перевірити технічний стан та відповідність будівлі будівельним нормам і правилам, при аварійних пригодах (затоплення, обвал, поява тріщин, дефектів і т.п.), а також при розділі нерухомого майна та визначення порядку користування домоволодінням, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб.

Будівельно-технічна експертиза – одна з найбільш затребуваних, трудомістких і складних експертиз за комплексом досліджень, різновидом об’єктів і вирішуваними питаннями.

Об’єктами дослідження будівельної експертизи є будівлі, споруди, інженерне обладнання, будівельні матеріали та відповідна технічна документація.

КОЛИ ПОТРІБНА БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА?

Проведення будівельно-технічної експертизи до або під час судового розгляду допомагає вирішити цілий комплекс завдань, пов’язаних з питаннями будівництва.

Потреба в будівельній експертизі найчастіше виникає при необхідності:

  • розділу нерухомого майна та визначення порядку користування домоволодінням;
  • оцінки збитку після аварії, залиття, пожежі та визначення вартості відновлювальних ремонтно-будівельних робіт, встановлення причин затоплення конструктивних елементів приміщень;
  • визначенні якості та відповідності виконаних будівельних робіт вимогам нормативних документів і проектної документації4
  • визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва;
  • визначенні технічного стану і величини фізичного зносу окремих конструктивних елементів будинків і споруд в цілому.

Експерту необхідно надати такі документи для вирішення деяких питань:

  • 1. Для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об’ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об’єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
  • 2. Для вирішення питань: про відповідність об’єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об’єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання в експлуатацію об’єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об’єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.
  • 3. Для вирішення питань щодо визначення технічного стану (ступеня фізичного зношення), аварійності, ступеня вогнестійкості об’єкта нерухомого майна, а також визначення пошкоджень та руйнувань об’єкта і його конструктивних елементів та причин їх виникнення експерту необхідно надати проектну документацію на будівництво об’єкта, документ про приймання його в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніх обстежень та досліджень тощо.
  • 4. Для вирішення питань щодо визначення технічної можливості розподілу (виділу частки; визначення порядку користування) об’єктів нерухомого майна (житлових будинків, квартир, об’єктів комерційного та промислового призначення) та надання варіантів такого розподілу експерту необхідно надати правовстановлювальні документи на об’єкт нерухомості, дані щодо часток співвласників , документ про приймання в експлуатацію об’єкта, матеріали технічної інвентаризації, дані щодо фактичного використання нерухомого майна.
  • 5. У разі якщо орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), вважає за необхідне врахувати при підготовці варіантів поділу пропозиції учасників судового процесу, то такі пропозиції повинні бути викладені в документі про призначення експертизи (залучення експерта).