Головне меню

Новини

З 14 по 17 листопада 2023 року на базі Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України відбувся науково-практичний семінар фахівців Експертної служби МВС що проводять судову портретну та фототехнічну експертизу на тему «Проблемні питання фототехнічної і портретної експертизи та шляхи їх вирішення», який проходив у с. Шаян Закарпатської області.


Корисні посилання
 
 
 

СУДОВО – ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА. МОРАЛЬНА ШКОДА

28.04.2020

До нових напрямів судово-психологічної експертизи належить судово-психологічна експертиза визначення морального збитку.

Психологічна експертиза встановлює ті особливості психічної діяльності та такі їх прояви в поведінці особи, які мають юридичне значення та певні правові наслідки.

Об’єктом психологічної експертизи є психічно здорові особи (підозрюваний, обвинувачений, підсудний, виправданий, засуджений, свідок, потерпілий, позивач, відповідач: малолітні; неповнолітні; дорослого та похилого віку).

Предметом психологічної експертизи є психічні процеси, стани, властивості особистості, її непатологічні психічні аномалії, та їх слідові прояви, які можна виявити у продуктах діяльності, свідченнях оточуючих, відео- та аудіозаписах тощо.

Головними завданнями психологічної експертизи є визначення у підекспертної особи:

  • індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, основних якостей особистості, мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки;
  • емоційних реакцій і станів;
  • закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їх розвитку та індивідуальних властивостей;
  • особливостей психічної діяльності особи в юридично значущих ситуаціях.

До нових напрямів судово-психологічної експертизи належить судово-психологічна експертиза визначення морального збитку.

Моральна шкода, відповідно до положень Конституції, змісту статті 23 Цивільного кодексу України, може виникати внаслідок неправомірних дій відносно особи, вчинених особою чи органом державної влади. В Конституції, законах та підзаконних актах наведено перелік таких неправомірних подій: збирання, зберігання, використання та поширення недостовірної інформації; незаконні рішення, дії чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень; незаконне перебування під слідством та судом, винесення неправосудного вироку; приниження честі, гідності, престижу, ділової репутації; ушкодження здоров’я; порушення права власності, прав споживачів; порушення інших цивільних прав; порушення нормальних життєвих зв’язків через неможливість здійснення активного громадського життя; порушення стосунків з іншими людьми; при настанні інших негативних наслідків.

Право на відшкодування моральної шкоди є важливою гарантією захисту громадянських прав.

Часто позивач, звернувшись до суду за компенсацією завданого матеріального збитку, просить відшкодувати завдану моральну шкоду. Проте, факт отримання моральної шкоди особою, необхідно довести та встановити її розмір.

Встановлення наявності страждань - негативних змін, відображених у свідомості людини у вигляді почуттів чи відчуттів, змісту та інтенсивності даних страждань, виникнення негативних змін в соціальному функціонуванні особистості - вимагає застосування спеціальних знань з психології.

Експертами сектору досліджень у сфері інформаційних технологій Закарпатського НДЕКЦ МВС проводяться психологічні дослідження щодо заподіяння моральних страждань особі та відшкодування моральної шкоди.

Перелік документів, які необхідно надати експерту для визначення моральної шкоди, є індивідуальним і узгоджується з експертом.