Головне меню
 
Корисні посилання
 
 
 

Публічні закупівлі

Назва предмета закупівлі Очікувана вартість Процедура закупівлі Дата оприлюднення оголошення Посилання на закупівлю Короткі відомості про закупівлю

Електрична енергія активна.

300 000,00 Відкриті торги 28.12.2021 Натисніть тут

Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закон України «Про ринок електричної енергії»;

- Правила роздрібного ринку електричної енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312).

- інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

Учасник-постачальник електричної енергії забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018р. №375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів. Згідно ст.18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».

Відповідно до постанови НКРЕКП від 09.12.2020 № 2353 "Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2021 рік" (з змінами) тариф на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ ''НЕК ''Укренерго'' складає ______________ грн/кВт·год (без урахування податку на додану вартість), що не входить в ціну електроенергії (з урахуванням обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та  тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління ОЕС України).

Таким чином, відповідно до положень Закону України «Про ринок електричної енергії», розділу ХІ. Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018р.  №309  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18), Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р.  №312 (далі-ПРРЕЕ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18), на роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановок споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії, надання послуг комерційного обліку. Послуги з передачі електричної енергії надаються ОСП (ПрАТ ''НЕК ''Укренерго'') на підставі двостороннього договору між ним та електропостачальником, який отримує доступ до системи передачі з метою транспортування електричної енергії в мережі оператора (операторів) системи розподілу, до мереж якого (яких) приєднані електроустановки його споживачів, з 01 серпня 2019 року ціна на електроенергію формується вільно за результатами торгів на ринку двосторонніх договорів та на організованих сегментах ринку згідно з  Правилами ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №307 (далі - Правила ринку), Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №308 (далі - Правила НДН та ВДР), а вартість послуги з передачі електроенергії визначається за встановленим НКРЕКП тарифом.

Закупівля електричної енергії здійснюється з урахуванням послуги з передачі електричної енергії оператором системи передачі ПрАТ ''НЕК ''Укренерго'' та без врахування послуги з розподілу оператором систем розподілу ПрАТ «Закарпаттяобленерго».

Під час здійснення цієї закупівлі стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, на підтвердження чого учасник надає лист згоду про дотримання таких обов’язків.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

- гарантійний лист щодо дотримання  технічних вимог предмету закупівлі з посиланням на ДСТУ EN50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» та іншим вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

Відповідно до ухваленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), рішення, визначено дві окремі торгівельні зони, які діють у ринку електроенергії – «Бурштинський енергетичний острів» (далі – БуОС) та «Об'єднана енергетична система України» (далі – ОЕС України). БуОС — умовна територія, на якій розташовані електричні мережі Бурштинської електростанції разом із прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. БуОС працює в синхронному режимі з енергосистемою Європи та не має зв'язку з енергосистемою України (ОЕС України). В БуОС функціонують усі сегменти ринку, за допомогою яких здійснюється купівля-продаж електричної енергії, а саме: ринок «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовий ринок (ВДР) і балансуючий ринок (БР), на яких формується вільна (ринкова) ціна. Споживач розташований на території Закарпатської області, відповідно, купівля електроенергії здійснюється за ціною, що формується на ринку електричної енергії у торгівельній зоні БуОС (всі споживачі електричної енергії Закарпаття віднесені до торгівельної зони БуОС). Уся інформація щодо торгів на РДН та ВДР, зокрема, про ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії оприлюднюється Оператором ринку електричної енергії на сайті Державного підприємства «Оператор ринку» за посиланням https://www.oree.com.ua/. Відповідно, підставою для зміни ціни за одиницю електричної енергії є інформація щодо коливання середньозваженої ціни РДН в торговій зоні «Бурштинський енергетичний острів» (БуОС), оприлюднена Оператором ринку електричної енергії на сайті Державного підприємства «Оператор ринку» за посиланням https://www.oree.com.ua/.

Базовою ціною за одиницю товару для розрахунку відсотку коливання ціни на ринку є середньозважена ціна за повний календарний місяць, доступна на момент подання тендерної пропозиції, на РДН по БуОС за листопад 2021 року згідно інформації, оприлюдненої Оператором ринку електричної енергії на сайті Державного підприємства «Оператор ринку» за посиланням https://www.oree.com.ua/index.php/indexes. Зміна ціни за одиницю товару (без врахування тарифів на транспортування та розподіл) регламентується щомісячно шляхом укладання додаткових угод пропорційно коливанню (зростанню або падінню) середньозваженої ціни за звітний місяць відносно до середньозваженої ціни за попередній місяць. При цьому, зміна ціни в бік збільшення за одиницю електричної енергії допускається не більше ніж на 10 відсотків.

Електрична енергія активна.

300 000.00 Відкриті торги 10.12.2021 Натисніть тут

Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закон України «Про ринок електричної енергії»;

- Правила роздрібного ринку електричної енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №312).

- інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

Учасник-постачальник електричної енергії забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018р. №375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів. Згідно ст.18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. №310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».

Відповідно до постанови НКРЕКП від 09.12.2020 № 2353 "Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2021 рік" (з змінами) тариф на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ ''НЕК ''Укренерго'' складає ______________ грн/кВт·год (без урахування податку на додану вартість), що не входить в ціну електроенергії (з урахуванням обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та  тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, включаючи плату за централізоване диспетчерське управління ОЕС України).

Таким чином, відповідно до положень Закону України «Про ринок електричної енергії», розділу ХІ. Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018р.  №309  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18), Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018р.  №312 (далі-ПРРЕЕ) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18), на роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановок споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії, надання послуг комерційного обліку. Послуги з передачі електричної енергії надаються ОСП (ПрАТ ''НЕК ''Укренерго'') на підставі двостороннього договору між ним та електропостачальником, який отримує доступ до системи передачі з метою транспортування електричної енергії в мережі оператора (операторів) системи розподілу, до мереж якого (яких) приєднані електроустановки його споживачів, з 01 серпня 2019 року ціна на електроенергію формується вільно за результатами торгів на ринку двосторонніх договорів та на організованих сегментах ринку згідно з  Правилами ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №307 (далі - Правила ринку), Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року №308 (далі - Правила НДН та ВДР), а вартість послуги з передачі електроенергії визначається за встановленим НКРЕКП тарифом.

Закупівля електричної енергії здійснюється з урахуванням послуги з передачі електричної енергії оператором системи передачі ПрАТ ''НЕК ''Укренерго'' та без врахування послуги з розподілу оператором систем розподілу ПрАТ «Закарпаттяобленерго».

Під час здійснення цієї закупівлі стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, на підтвердження чого учасник надає лист згоду про дотримання таких обов’язків.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:

- гарантійний лист щодо дотримання  технічних вимог предмету закупівлі з посиланням на ДСТУ EN50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» та іншим вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

Відповідно до ухваленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), рішення, визначено дві окремі торгівельні зони, які діють у ринку електроенергії – «Бурштинський енергетичний острів» (далі – БуОС) та «Об'єднана енергетична система України» (далі – ОЕС України). БуОС — умовна територія, на якій розташовані електричні мережі Бурштинської електростанції разом із прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. БуОС працює в синхронному режимі з енергосистемою Європи та не має зв'язку з енергосистемою України (ОЕС України). В БуОС функціонують усі сегменти ринку, за допомогою яких здійснюється купівля-продаж електричної енергії, а саме: ринок «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовий ринок (ВДР) і балансуючий ринок (БР), на яких формується вільна (ринкова) ціна. Споживач розташований на території Закарпатської області, відповідно, купівля електроенергії здійснюється за ціною, що формується на ринку електричної енергії у торгівельній зоні БуОС (всі споживачі електричної енергії Закарпаття віднесені до торгівельної зони БуОС). Уся інформація щодо торгів на РДН та ВДР, зокрема, про ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії оприлюднюється Оператором ринку електричної енергії на сайті Державного підприємства «Оператор ринку» за посиланням https://www.oree.com.ua/. Відповідно, підставою для зміни ціни за одиницю електричної енергії є інформація щодо коливання середньозваженої ціни РДН в торговій зоні «Бурштинський енергетичний острів» (БуОС), оприлюднена Оператором ринку електричної енергії на сайті Державного підприємства «Оператор ринку» за посиланням https://www.oree.com.ua/.

Базовою ціною за одиницю товару для розрахунку відсотку коливання ціни на ринку є середньозважена ціна за повний календарний місяць, доступна на момент подання тендерної пропозиції, на РДН по БуОС за листопад 2021 року згідно інформації, оприлюдненої Оператором ринку електричної енергії на сайті Державного підприємства «Оператор ринку» за посиланням https://www.oree.com.ua/index.php/indexes. Зміна ціни за одиницю товару (без врахування тарифів на транспортування та розподіл) регламентується щомісячно шляхом укладання додаткових угод пропорційно коливанню (зростанню або падінню) середньозваженої ціни за звітний місяць відносно до середньозваженої ціни за попередній місяць. При цьому, зміна ціни в бік збільшення за одиницю електричної енергії допускається не більше ніж на 10 відсотків.

Природний газ ДК 021:201509120000-6 - Газове паливо.

361 175.17 грн. Переговорна процедура (скорочена). 25.10.2021 Натисніть тут

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, а також його очікуваної вартості

Предмет закупівлі - природний газ (код ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо )

 

 1. Обсяг поставки товару визначено за результатами аналізу даних про обсяги споживання за попередні періоди з урахуванням необхідності скорочення обсягів споживання енерго носіїв та економії бюджетних коштів.
 2. Строк поставки товару: з жовтня 2021 року по 31 грудня 2022 року, з урахуванням положень Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр., укладеного 30.09.2021 року.
 3. Місце поставки товару: об’єкти Замовника.
 4. Відносини між газопостачальними, газорозподільними, газотранспортними підприємствами та споживачами природного газу (крім населення) регулюються наступними документами:
 1. Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № VIII;
 2. Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу».
 1. Технічні та якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
 2. Якісні характеристики:
 1. Якість газу, який передається Постачальником Споживачу в пунктах призначення, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості (ГОСТ 5542-87) - Природний газ сумiш вуглеводнiв та воднiв та невуглеводневих компонентів, по перебуває у газоподібному стані за стандартних умов. Компонентний склад газу, визначений хроматографічним методом за МВУ 06 063-2011, ДСТУ ISO 6974:2007, ДСТУ 42 5542-87 Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технiчнi умови.
 2. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).
 1. Очікувана вартість предмету закупівлі розрахована відповідно до обсягів фактичних потреб та відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 з урахуванням положень Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр., укладеного 30.09.2021 року:

Ціна природного газу за 1000 куб. м газу без ПДВ – 13 658,42 грн., крім того податок на додану вартість за ставкою 20%, крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки  виходу з газотранспортної системи – 124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом – 136,576 грн., крім того ПДВ - 20% , всього з ПДВ – 163,89 грн. за 1000 куб. м. Всього ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу, становить 16 554,00 грн.»

Бензин А-95 та Дизельне паливо (ДК 021:2015 (CPV): 09130000-9 – Нафта і дистиляти (номенклатурні позиції ДК021-2015 - 09132000-3 — Бензин та 09134200-9— Дизельне паливо))

- Спрощена/Допорогова закупівля 29.07.2021 Натисніть тут

Спрощена закупівля UA-2021-07-29-007035-b - період уточнень.

Папір офісний формату А4 (ДК 021:2015 (CPV): 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне)

- Спрощена/Допорогова закупівля 05.07.2021 Натисніть тут

Спрощена закупівля UA-2021-07-05-001428-a відбулась згідно аукціону.

Переможець ТОВ "Ромус-Поліграф" спрощеної закупівлі відмовився від укладення договору Учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю.

Пропозиція учасника ФОП "ШВЕЦЬ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ" не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення, та вимогам до предмета закупівлі Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення, та вимогам до предмета закупівлі

28.07.2021 року було укладено договір з ТОВ «Торгово-Виробнича Група Український папір»