Головне меню

Новини

З 14 по 17 листопада 2023 року на базі Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України відбувся науково-практичний семінар фахівців Експертної служби МВС що проводять судову портретну та фототехнічну експертизу на тему «Проблемні питання фототехнічної і портретної експертизи та шляхи їх вирішення», який проходив у с. Шаян Закарпатської області.


Корисні посилання
 
 
 

ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗАЛИШЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО В НЕБЕЗПЕЦІ ВНАСЛІДОК ДТП

05.08.2014

Криміналістика у протидії злочинності : тези доповідей науково-практичної конференції (Київ, 16 жовтня 2009 року). Видання присвячене 45-річчю кафедри криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ. - К.:  "Хай-Тек Прес", 2009. - 532с.

В результаті вивчення наукових джерел, матеріалів кримінальних справ, проведеного анкетування працівників органів дізнання та слідчих нами виділені типові слідчі ситуації, які складаються на початковому етапі розслідування залишення потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП, а саме:

1. Водій, який залишив потерпілого в небезпеці

    внаслідок ДТП, затриманий.

2. Водій, який залишив потерпілого в небезпеці

    внаслідок ДТП, вста­новлений, але

    переховується від слідства.

3. Потерпілого залишено в небезпеці внаслідок ДТП, дані про особу водія повністю відсутні або недостатні для її встановлення.

4. Потерпілий, залишений у небезпеці внаслідок ДТП, помер, відомо­сті про водія

    відсутні.

 

Розглянемо програму дій слідчого у кожній з наведених ситуацій. При першій 

ситуації після затримання водія проводиться:

1)  його особистий обшук, при якому звертається увага на предмети, які

     «пов'язують» особу і транспортний засіб (ключів від автомобіля, документи на

     транспортний засіб, пристосування, за допомогою яких був вчинений угон, та

     ін.);

2)  виїмка одягу і взуття, які необхідні для проведення ідентифікацій­них досліджень

    мікрооб'єктів, що містяться на сидінні водія, і одягу затриманого, слідів взуття, знайдених на місці           події;

3)  вилучення для порівняльного дослідження слідів рук, зразків крові, волосся;

4)  огляд місця події;

5)  огляд транспортного засобу;

6)  допит очевидців. При допиті очевидців, окрім з'ясування обставин події,

    особлива увага надається з'ясуванню прикмет транспортного засобу, водія, його одягу і можливості його упізнання свідком;

        7) освідування водія (перевірка факту сп'яніння, виявлення на тілі підо­зрюваного пошкоджень (травм, саден та ін.). За наявності пошкоджень призначається судово-медична експертиза або комплексна судово-ме­дична і автотехнічна експертиза, на вирішення яких ставляться пи­тання про давність тілесних пошкоджень і можливості їх отримання в салоні транспортного засобу, на якому було вчинене ДТП. Основна спрямованість дій слідчого в другій типовій ситуації на­ступна: встановлення місця знаходження особи, що переховується, збір даних про неї та її зв'язки; виявлення свідків злочину; отримання доказів залишення потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП особою, яка пере­ховується.

 

В цій ситуації проводяться оперативно-розшукові заходи і всі мож­ливі слідчі дії без участі особи, яка переховується:

1)         огляд місця події;

2)         обшук житла, гаража та інших приміщень з метою виявлення речей, що мають сліди злочину (транспортного засобу, його пошкоджених деталей або частин, пошкодженого одягу та ін.);

3)         допит свідків — очевидці в злочину;

4)         допит родичів, товаришів водія, який переховується, про місце мо­жливого знаходження підозрюваного, його поведінку до і після вчи­нення злочину;

5)         виїмка фотографій підозрюваного;

6)         проведення впізнання по фотографії;

7)         освідування потерпілого;

8)         допит потерпілого;

9)         визнання потерпілого цивільним позивачем;

10)     встановлення осіб, зобов'язаних за законом відшкодувати шкоду, визнання їх цивільними відповідачами; _

11)      накладення арешту на майно особи, визнаної цивільним відповідачем;

12)      проведення судово-медичної експертизи потерпілого;

        13)       проведення інших видів експертиз за наявними речовими доказами. За наявності доказів вини підозрюваного у вчиненні злочину вино­ситься постанова про притягнення його як обвинуваченого і оголошення у розшук. Розшук особи доручається оперативним підрозділам ОВС.

 

При залишенні потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП, коли дані про особу водія повністю відсутні або недостатні для її встановлення, першочерговими є заходи, направлені на встановлення особи, що вчи­нила злочин, транспортного засобу, на якому він був вчинений (якщо та­кий не встановлений), і закріплення слідів, що містяться на місці події. У цій ситуації проводяться: 1) допит потерпілих; 2) складання суб'єктивно­го портрету особи, яка розшукується; 3) призначення криміналістичних, трасологічних, комплексних судово-медичних і автотехнічних експертиз для отримання орієнтуючої інформації про транспортний засіб, причет­ний до ДТП; 4) підготовка доручень органу дізнання про проведення розшукових заходів, направлених на встановлення транспортного засобу та водія, який залишив потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП.

 

Проірама дій слідчого у ситуації, коли потерпілий, залишений у не­безпеці внаслідок ДТП, помер, а відомості про водія відсутні, схожа з по­передньою ситуацією. Її особливістю є те, що отримати інформацію про

обставини події від потерпілого вже немає змоги. Тому в цій ситуації по­трібно виявляти очевидців, свідків, досліджувати матеріальні та ідеальні сліди, що в сукупності дозволяє висувати версії про особу водія, підозрю­ваного у ДТП.

 

Якщо потерпілий загинув, потерпілим признається його родич, що заявив про це клопотання, або представник уповноважених державних органів (наприклад, органу соціального забезпечення).

 

У потерпілого необхідно провести виїмку одягу і взуття, в якому він знаходилися у момент події, для порівняльного дослідження з метою іден­тифікації транспортного засобу, яким був вчинений наїзд. Проводиться і судово-медична експертиза трупу для встановлення часу і причини смерті.

 

При виявленні транспортного засобу його причетність до події, що розслідується, встановлюється за допомогою ідентифікаційних експертиз, використовуючи дані огляду місця події і огляду транспортного засобу.

 

За ситуації, коли інформації про особу, що вчинила залишення міс­ця ДТП, недостатньо, особливе значення набуває взаємодія слідчого з ДАІ та оперативними підрозділами ОВС. Від злагодженості і організова­ності розшукової діяльності залежить успіх розслідування. Результатом проведення вищезазначених дій відповідно до типових слідчих ситуацій повинно стати отримання доказів злочинного діяння підозрюваного, достатніх для пред'явлення обвинувачення у залишенні потерпілого в небезпеці внаслідок ДТП.

Ольховенко С.І. - Начальник НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області