Головне меню
 
Корисні посилання
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗАЛИШЕННЯ У НЕБЕЗПЕЦІ ПОТЕРПІЛОГО ВНАСЛІДОК ДТП

05.08.2014

Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 10-річчя Ірпінської фінансово-юридичної академії та 80-річчя з дня народження відомого вченого-криміналіста сучасності, доктора юридичних наук, професора Бахіна Володимира Петровича.-Ірпінь: Ірпінська фінансово-юридична академія, 2012 - 372с.

У Великому тлумачному словнику української мови поняття «взаємодія» подається у смисловому значенні як погодження (координація) за метою, місцем і часом певних дій [214, с. 85]. При розслідуванні злочинів взаємодія - це інтеграція дій слідчого, спеціалістів і експертів; основною умовою ефективності спільних дій є оптимальна координація, узгодження і спеціалізація взаємодіючих суб'єктів [215, с. 5]. При цьому чітке розмежування компетенції взаємодіючих суб'єктів - це одна з необхідних умов дотримання законності в процесі розкриття та розслідування злочину [216, с. 1].

Незважаючи на те, що кримінально-процесуальний закон не містить визначенні поняття взаємодії, саме він охоплює всі аспекти діяльності щодо проведення досудового розслідування і взагалі кримінального судочинства в цілому, і є основою правової регламентації взаємодії під час цієї діяльності [217, с. 8]. Правову основу взаємодії під час розслідування дорожньо-транспортних злочинів також складають положення Законів України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про безпеку дорожнього руху», «Про судову експертизу», відомчі нормативні акти, прийняті МВС Україну Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки України на підставі чинного законодавства. До відомчих нормативних актів, які регламентують питання взаємодії під час розкриття та розслідування дорожньо-транспортних злочинів відносяться Інструкція з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС [218], Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю [219] та ін.

Взаємодія між слідчим та іншими підрозділами ОВС при розслідуванні залишення в небезпеці потерпілого внаслідок ДТП починається з виїздом на місце злочину для його огляду, що є однією з основних умов успішного розкриття даного виду злочинів. Таке положення витікає з необхідності вирішення питання про порушення кримінальної справи і вжиття заходів процесуального характеру і оперативно-розшукових дій для встановлення і виявлення водія, що зник, залишивши потерпілого без допомоги. Необхідно вивчиш і оцінити всі існуючі відомості і матеріальні об'єкти, які у конкретному випадку виявляються в процесі огляду місця події, що відбувається під керівництвом слідчого. Таким чином, отримання повідомлення про вчинення ДТП і залишення в небезпеці потерпілого внаслідок ДТП є приводом для організації взаємодії при розкритті цього злочину.

Істотне значення має здійснення взаємодії протягом всього процесу розслідування. Принципову роль відіграє взаємодія при проведенні таких слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, як: огляд місця події; встановлення, розшук і затримання водія і його автотранспорту, що зникли з місця ДТП; виявлення і встановлення очевидців злочину [220].

Однією із важливих умов розкриття і якісного розслідування ДТП є своєчасна організація виїзду на її місце СОГ [221, с. 23-25]. Найповніше взаємодія відбувається під час роботи СОГ. Наприклад, на місці ДТП із залишенням потерпілого в небезпеці окремі члени СОГ при взаємодії:

1)   встановлюють осіб, які можуть своїми показаннями надати допомогу в розкритті і розслідуванні злочину;

2)    проводять опитування потерпілого, свідків, а також тих працівників міліції, які прибули на місце події раніше СОГ;

3)     на основі отриманих результатів внаслідок опитування потерпілих, свідків, візуального огляду місця події слідчий дає завдання членам СОГ про проведення ними процесуальних дій або розшукових заходів залежно від обстановки, що склалася.

Слідчому, як керівникові СОГ, необхідно забезпечити: злагоджену роботу працівників оперативно-розшукових підрозділів з іншими учасниками взаємодії при розслідуванні залишення в небезпеці потерпілого внаслідок ДТП; кваліфіковане здійснення оперативно-розшукових заходів і процесуальних дій, проведення яких слідчим може бути доручено органам дізнання, у тому числі підрозділам ДАІ; застосування оперативно-розшукових можливостей для перевірки версій щодо особи водія та марки, моделі тощо транспортного засобу причетного до злочину, оперативної перевірки підозрюваних, перевірки показань потерпілих, свідків, підозрюваних і обвинувачених про обставини ДТП і залишення потерпілого в небезпеці; активне використання оперативно-технічних засобів, криміналістичних методів і досягнень науки і техніки для розкриття злочину; контроль за дальністю учасників розкриття дорожньо-транспортної події, надання ним ефективної фактичної і методичної допомоги.

Список використаної літератури

1.  Старченко О.В. Проблеми взаємодії слідчого під час розслідування дорожньо-транспортних злочинів, скоєних в умовах неочевидності / О.В. Старченко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка - Луганськ, 2010. - Вип. 4. - С. 224-231

 

2.  Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю : Наказ МВС України, СБУ, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України, Національної гвардії України, Міністерства оборони України, Міністерства юстиції України від 10.08.94 р. № 4348

Ольховенко С.І. - Начальник НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області