Головне меню
 
Корисні посилання
 
 
 

АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО ПОШУКОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ АВТО¬МОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ

06.08.2014

Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10т. / Відп. редактори: В.В. Коваленко, Є.М. Моісеєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К.: Атіка, 2010. - Т. VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). - 1128с.

(інтегрований національний банк даних) АІПС ДАІ - система, яка ґрунтується на базі широкого впровадження в діяльність Державтоінспекції сучасних засобів електронно-обчислювальної техніки, інформаційно-обчислювальних мереж, авто­матизованих систем управління дорожнім рухом та автоматизованих інформаційно-пошукових систем. АІПС ДАІ створена для комплексного розв'язання проблеми в галузі забезпечення безпеки дорожнього руху, а також надання першочергової допомоги підрозділам карного розшуку, ін. опер, службам у роз­критті злочинів, пов'язаних з крадіжками автомото-транспорту, протиправному його використав також запобігання таким злочинам. АІПС ДАІ складається з автоматизованих  підсистем:

«Автомобіль» - автоматизований облік та опрацювання інформації про зареєстровані транспортні засоби;

«Угон» - автоматизований облік та опрацювання інформації про викрадені транспортні засоби;

«Номерний знак» - автоматизований облік та опрацю­вання даних про викрадені та втрачені державні номерні знаки;

«Документ» - автоматизований облік та опрацюван­ня даних про викрадені та втрачені реєстраційні та водійські док-ти;

«Пересувний об'єкт» - видача відомостей у реально­му часі про транспортні засоби та їхніх власників на пересувний об'єкт із центр, сервера баз даних;

«Водій» - автоматизований облік та опрацювання інформації про видані водійські док-ти;

«Екзаменаційний клас» - автоматизований облік та опрацювання інформації про підготовку водійських кадрів та перевірка їх знань з Правил дорожнього руху;

«ДТП» - автоматизований облік, опрацювання та видача статистичної інформації про вчинені дорож­ньо-транспортні пригоди;

«Порушення ПДР» («Адмінпрактика») - автоматизо­ваний облік та опрацювання інформації про пору­шення Правил дорожнього руху водіями, заходи адміністративного впливу на них;

«Дорога» - автоматизований облік інформації про стан доріг та їх обладнання;

«Чергова частина» - автоматизований облік та опра­цювання опер, інформації, що надходить до чергових частин ДАІ;

«Спецвантаж» - автоматизований облік маршрутів перевезення небезпечних, великовагових та велико­габаритних вантажів;

«Угон - СНД - Інтерпол» - автоматизована система обліку викрадених та угнаних у країнах СНД та дале­кого зарубіжжя транспортних засобів.

АІПС ДАІ активно використовується в боротьбі зі зло­чинністю. Для цього до неї мають безпосередній доступ усі підрозділи Державтоінспекції, опер, підроз­діли ОВС (карного розшуку, кримігального пошуку, оперативно-технічних заходів тощо), Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Служби безпеки України тощо.

Ольховенко С.І. - Начальник НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області