Головне меню
 
Корисні посилання
 
 
 

Проблеми техніко-криміналістичного забезпечення при визначенні відстані пострілу з нарізної вогнепальної зброї

21.09.2017

Наукове видання. Матеріали конференції «Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування»

ПРОБЛЕМИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ВІДСТАНІ
ПОСТРІЛУ З НАРІЗНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
Кримінальні правопорушення, вчинені із застосуванням нарізної вогнепальної зброї, мають велику суспільну небезпечність для нашої держави, оскільки це, як правило, тяжкі та особливо тяжкі злочини. Розкриття та розслідування таких злочинів знаходиться у прямій залежності від якості проведеного огляду місця події та судово- балістичних експертиз, в тому числі, пов’язаних із визначенням відстані пострілу.
Щодо питання застосування техніко-криміналістичного забезпечення під час досудового розслідування злочинів, то воно регламентується: ст. 71; ст. 107; ч.З ст.237 Кримінального процесуального кодексу України, розділом II п.4 Інструкції про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події, затвердженої наказом МВС України №1339 від 03.01.2015 р. (далі - інструкція), розділом І п.17 та п.18 Тимчасової Інструкції з організації, проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби МВС України, затвердженої наказом Експертної служби МВС України №64Н від 11.11.2016 р. (далі - тимчасова інструкція).
Згідно з Інструкцією спеціалісти-криміналісти, які володіють спеціальними знаннями у галузі судової балістики, залучаються для участі у проведенні оглядів місць події у кримінальних провадженнях, пов’язаних із вчиненням: вбивства або умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого із застосуванням вогнепальної зброї; розбійного нападу із застосуванням вогнепальної зброї з постраждалими особами.
У цих випадках метою огляду місця події в тому числі є виявлення та фіксація відомостей щодо обставин здійснення стрільби із нарізної вогнепальної зброї. З цією метою проводяться вимірювання, фотографування та відеозапис, складання масштабних схем, візуванням лінії (напрямку) польоту кулі. При проведенні таких оглядів спеціаліст на місці події повинен бути забезпечений необхідними технічними засобами, в тому числі тими, які входять до комплектів спеціалізованих криміналістичних валіз.
Для прикладу можна навести набір експерта-баліста «Б-10»,
укомплектований такими техніко-криміналістичними засобами:
- вимірювальні прилади та пристосування - універсальний штатив, балістичний стрілочний кутомір, лазер балістичний, лазерний далекомір, світлодіодний ліхтар, рідинний компас із дзеркалом, магнітний на телескопічній захоплювачі, набір дзеркал, комплект криміналістичних (масштабних) лінійок;
- інструменти та приладдя - стамеска, молоток, набір інструментів універсальний з насадками, зажим для вилучення куль та гільз, балон аерозольний з димом для візуалізації променів лазеру, лак для волосся сильної фіксації, нитки, поліпропіленовий шнур, комплект гумових пластин, алюмінієві прути, поліетиленові пакети, рукавички з шкіряними вставками, комбінезони тощо.
Перелік технічних засобів, які можуть застосовуватись на місці події залежать від обставин та обстановки, в якій проводяться дослідження.
У 2010 році в Національній академії внутрішніх справ розроблена методика визначення напрямку, відстані та місця проведення пострілу за допомогою лазерно-оптичного візування та створено спеціальний комплекс «Циклоп-1» для вирішення вказаного завдання. Комплекс становить собою лазерний цілепокажчик, оптичний пристрій, який допомагає знайти на місцевості точку на яку вказує лазерний промінь та встановити місце звідки проводився постріл та лазерний далекомір, що дозволяє точно вимірювати дальність до 1000 метрів, а також виміряти кут до визначеної точки на місцевості та розрахувати падання кулі при пострілі кулею відповідного калібру [1, с. 76-77].
Щодо організації, проведення та оформлення експертних досліджень, згідно з тимчасовою Інструкцією при їх проведенні використовуються загальнотехнічні (розроблені в загальній техніці та пристосовані для виконання спеціальних криміналістичних завдань) та криміналістичні (створені для вирішення спеціальних криміналістичних завдань) технічні засоби.
При проведенні експертизи зброї за експертною спеціальністю 3.3 «дослідження ситуаційних обставин пострілу», зазвичай використовуються такі криміналістичні технічні засоби: металева
вимірювальна лінійка; рулетка; вимірювальні лупи ЛП-1-Зх, ЛИ-3-1()х; мікроскопи МБС-10, МС-1; енергодисперсійний рентгенофлуоресцентний спектрометр; пристрій для дистанційного відстрілу зброї; вимірювач швидкості польоту кулі; кевларові та водяні кулеуловлювачі тощо.
Криміналістичні технічні засоби при проведенні судових експертиз використовуються виключно у вимірювальних лабораторіях, які атестовані на право проведення вимірювань показників об’єктів з відповідним свідоцтвом про атестацію, що підтверджує відповідність системи вимірювань вимогам ІБО/ІЕС 17025 або ДСТУ І БО 10012:2005.
Вищезазначений перелік тсхніко-криміналістичних засобів не є
вичерпним та має постійно розширюватись, адже однією з важливіших умов успішного та об’єктивного дослідження є ефективне використання при його провадженні сучасних технічних засобів.
Аналіз практики проведення балістичних досліджень та проведене анкетування спеціалістів і експертів за відповідним профілем, дозволило виявити низку недоліків, серед яких: недостатність технічних засобів, особливо спеціалізованих, які застосовуються для роботи в «польових» умовах; недостатність навиків роботи зі слідами пострілу на місці події; відсутність спеціалізованих пристроїв для експериментального відстрілу нарізної вогнепальної зброї з метою отримання достовірної інформації про сліди пострілу на об’єктах із встановленою відстанню.
Голоботовський В.І.