Головне меню
 
Корисні посилання
 
 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ ЗА УЧАСТІ ФОРМ ЙОДУ (I, V, VII) У СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОМУ АНАЛІЗІ

09.12.2019
Автореферат дисертації працівника Закарпатського НДЕКЦ МВС Сухаревої Т.С.
 
 
АНОТАЦІЯ 
(I, V, VII)  у спектрофотометричному аналізі.  – Кваліфікаційна  наукова  праця на правах рукопису. Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  хімічних  наук  за спеціальністю 02.00.02 «Аналітична хімія». – Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, 2018. Дисертація присвячена аналітичному використанню окисно-відновних реакцій за участю форм йоду у спектрофотометрії, зокрема, для визначення йодидів, йодатів і  перйодатів  у  водах  і  кухонній  солі,  а  також  Cr(VI)  у  природних  водах  та аскорбінової кислоти в харчових продуктах і фармацевтичних формах. У  роботі  проведено  комплексне  дослідження  по  використанню  окисно-відновних  реакцій  за  участі  форм  йоду  у  спектрофотометрії  у  поєднанні  із сучасними  тенденціями  розвитку  даного  методу,  зокрема,  мініатюризація, проведення  аналізу  in  situ  з  використанням  оптичного  зонду,  а  також  поєднання спектрофотометрії  з  мікроекстракцією  за  допомогою  вортекс-змішувача.  Всі  ці напрямки  відповідають  вимогам  «зеленої»  хімії,  а  також  розширюють  аналітичні можливості  спектрофотометрії  з  використанням  окисно-відновних  реакцій  за участю форм йоду, адже використані у роботі хімічні реакції, за участі форм йоду, є відомими.  Дослідження  проведено  за  трьома  основними  напрямками.  Перший  – вивчення окисно-відновної взаємодії форм йоду з метою пошуку нових аналітичних форм  для  спектрофотометричного  визначення  загального  йоду  та  диференційного визначення  його  окремих  форм.  Другий  –  використання  відновних  властивостей йодид-іонів  для  непрямого  спектрофотометричного  визначення  Cr(VI).  Третій  – використання  окисних  властивостей  трийодид-іонів  для   спектрофотометричного визначення аскорбінової кислоти. Запропоновані  у  роботі  аналітичні  форми  для  непрямого спектрофотометричного  визначення  Cr(VI),  а  також  спектрофотометричного визначення аскорбінової кислоти, які базуються на мікроекстракції іонних асоціатів трийодид-аніонів  з  катіонами  основних  барвників,  є  найбільш  чутливими  серед відомих у літературі методів їх спектрофотометричного визначення. Розроблені  методики  спектрофотометричного  визначення  загального  йоду  та його форм у природних, питних і мінеральних водах, Cr(VI) у природних водах, а також  аскорбінової  кислоти  у  харчових  продуктах  і  фармацевтичних  формах  є простими  у  виконанні,  експресними,  більш  чутливими,  ніж  стандартні  та альтернативні  спектрофотометричні  методики  і  мають  задовільні  метрологічні характеристики, а тому є конкуренто-спроможними. Вони можуть відіграти важливу роль у аналітичній хімії йоду, хрому і аскорбінової кислоти. Ключові  слова:  спектрофотометрія,  окисно-відновні  реакції,  форми йоду (I, V, VII),  Cr(VI),  аскорбінова  кислота,  мікроекстракція,  вортекс-змішувач, оптичний зонд. 
 
Посилання на автореферат: