Головне меню

Новини

9 вересня 2023 року в Ужгороді за ініціативи ГО  «Strong Race», Закарпатської обласної військової адміністрації та Ужгородської міської ради відбувся патріотичний забіг з перешкодами Strong Race, в якому прийняв участь завідувач сектору автотехнічних досліджень  відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів  Закарпатського НДЕКЦ МВС Ярослав Тегза.

Учасникам, які подолали всі перешкоди і фінішували, було вручено медалі, а голова Закарпатської ОВА Віктор Микита особисто подякував за участь.

Захід до Дня фізичної культури та спорту провели на підтримку програми підготовки населення до національного спротиву та ветеранської спільноти. Усі кошти, виручені з події, передадуть на підтримку Збройних Сил України. Фотоальбом.


Корисні посилання
 
 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ ЗА УЧАСТІ ФОРМ ЙОДУ (I, V, VII) У СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОМУ АНАЛІЗІ

09.12.2019
Автореферат дисертації працівника Закарпатського НДЕКЦ МВС Сухаревої Т.С.
 
 
АНОТАЦІЯ 
(I, V, VII)  у спектрофотометричному аналізі.  – Кваліфікаційна  наукова  праця на правах рукопису. Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  хімічних  наук  за спеціальністю 02.00.02 «Аналітична хімія». – Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, 2018. Дисертація присвячена аналітичному використанню окисно-відновних реакцій за участю форм йоду у спектрофотометрії, зокрема, для визначення йодидів, йодатів і  перйодатів  у  водах  і  кухонній  солі,  а  також  Cr(VI)  у  природних  водах  та аскорбінової кислоти в харчових продуктах і фармацевтичних формах. У  роботі  проведено  комплексне  дослідження  по  використанню  окисно-відновних  реакцій  за  участі  форм  йоду  у  спектрофотометрії  у  поєднанні  із сучасними  тенденціями  розвитку  даного  методу,  зокрема,  мініатюризація, проведення  аналізу  in  situ  з  використанням  оптичного  зонду,  а  також  поєднання спектрофотометрії  з  мікроекстракцією  за  допомогою  вортекс-змішувача.  Всі  ці напрямки  відповідають  вимогам  «зеленої»  хімії,  а  також  розширюють  аналітичні можливості  спектрофотометрії  з  використанням  окисно-відновних  реакцій  за участю форм йоду, адже використані у роботі хімічні реакції, за участі форм йоду, є відомими.  Дослідження  проведено  за  трьома  основними  напрямками.  Перший  – вивчення окисно-відновної взаємодії форм йоду з метою пошуку нових аналітичних форм  для  спектрофотометричного  визначення  загального  йоду  та  диференційного визначення  його  окремих  форм.  Другий  –  використання  відновних  властивостей йодид-іонів  для  непрямого  спектрофотометричного  визначення  Cr(VI).  Третій  – використання  окисних  властивостей  трийодид-іонів  для   спектрофотометричного визначення аскорбінової кислоти. Запропоновані  у  роботі  аналітичні  форми  для  непрямого спектрофотометричного  визначення  Cr(VI),  а  також  спектрофотометричного визначення аскорбінової кислоти, які базуються на мікроекстракції іонних асоціатів трийодид-аніонів  з  катіонами  основних  барвників,  є  найбільш  чутливими  серед відомих у літературі методів їх спектрофотометричного визначення. Розроблені  методики  спектрофотометричного  визначення  загального  йоду  та його форм у природних, питних і мінеральних водах, Cr(VI) у природних водах, а також  аскорбінової  кислоти  у  харчових  продуктах  і  фармацевтичних  формах  є простими  у  виконанні,  експресними,  більш  чутливими,  ніж  стандартні  та альтернативні  спектрофотометричні  методики  і  мають  задовільні  метрологічні характеристики, а тому є конкуренто-спроможними. Вони можуть відіграти важливу роль у аналітичній хімії йоду, хрому і аскорбінової кислоти. Ключові  слова:  спектрофотометрія,  окисно-відновні  реакції,  форми йоду (I, V, VII),  Cr(VI),  аскорбінова  кислота,  мікроекстракція,  вортекс-змішувач, оптичний зонд. 
 
Посилання на автореферат: