Головне меню

Новини

19 травня 2023 року пройшла  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертизи та криміналістики» з нагоди ювілеїв видатних учених: 95-річчя від дня народження Л. Ю. Ароцкера і 105-річчя від дня народження М. В. Салтевського на базі Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України, в якій взяли участь завідувач сектору дактилоскопічних досліджень та обліку відділу криміналістичних видів досліджень Закарпатського НДЕКЦ МВС Марунич Вікторія Василівна та судовий експерт сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності Закарпатського НДЕКЦ МВС Прохорова Ганна Ігорівна.

Також в конференції брали участь закордонні колеги та науковці із усієї України, де розглядали питання, щодо проблем та перспектив розвитку судової експертизи, використання криміналістичних методів та засобів під час розслідування та судового розгляду справ, судова етика та інші напрями судово-експертного забезпечення правосуддя в Україні; нормативно-правові засади судово-експертної діяльності; криміналістичні проблеми боротьби з організованою злочинністю; актуальні питання теорії судової експертизи; судово-експертна практика: сучасні методи та технології; науково-методичне забезпечення та підготовка судовоекспертних кадрів тощо.


Корисні посилання
 
 
 

СУД ПРИСЯЖНИХ ЗА АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЮ (КЛАСИЧНОЮ) МОДЕЛЛЮ: СУТНІСНІ ОЗНАКИ

17.06.2020

Стаття присвячена дослідженню сутнісних ознак англо-американської (класичної) моделі суду присяжних. 

Аргументовано, що впровадження класичної моделі суду присяжних має своєю першопричиною взаємне шанобливе правовідношення між державою та громадянським суспільством з високим рівнем правової свідомості. Визначено, що європейська модель суду присяжних є альтернативою класичній моделі, проте серед сучасних науковців побутує думка, що такий різновид здійснення судочинства не може розглядатися як суд присяжних, функціонування якого передбачає розмежування повноважень професійних суддів і присяжних у судовому засіданні. Встановлено, що існування суду присяжних з погляду англо-американської правової моделі є стратегічно важливим в аспекті запобігання судовій помилці. Визначено, що однією з особливостей класичної моделі суду присяжних є наявність у судовій системі як професійних суддів, так і присяжних, а також чітке розмежування компетенції суддів і присяжних. У ході дослідження зроблено висновок, що рішення присяжних у більшості країн, які використовують англо-американську модель суду присяжних, не повинно бути вмотивованим, присяжні не повинні пояснювати прийняті ними рішення незалежно від його змісту (обвинувального чи виправдовувального) на відміну від європейської моделі суду присяжних (в аспекті забезпечення права на справедливий суд). Встановлено, що безперечним позитивом суду присяжних англо-американської (класичної) моделі є те, що рішення по справі приймається колегіально, таким чином зменшуючи ризик неправомірного впливу. Визначено, що недоліками здійснення судочинства за участю присяжних незалежно від моделі суду присяжних є відсутність у таких осіб юридичної освіти, непрофесійний підхід до вирішення судової справи, а також те, що присяжні часто виносять вердикти на основі емоційного сприйняття ситуації, що є предметом судового засідання.

Коцкулич В.В. Суд присяжних за англо-американською (класичною) моделлю:сутнісні ознаки / В.В. Коцкулич, С.С. Берч// Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право».  – 2020. – №1. – С. 621 – 623.

Посилання на статтю:

http://pap.in.ua/1_2020/156.pdf