Головне меню

Новини

Сьогодні у Закарпатському НДЕКЦ МВС був проведений день, присвячений наведенню ладу на прилеглих територіях Центру, прибиранню приміщень адмінбудівель та проведенняю інших господарських робіт. 


Корисні посилання
 
 
 

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ СУДАНУ ІІІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОТОЖИРОВИХ СЛІДІВ У ДАКТИЛОСКОПІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

05.05.2021

Мета статті – оцінити можливість застосування розчину нейтрального жиророзчинного азобарвника судану ІІІ в дактилоскопічній експертизі, довести ефективність його використання для виявлення потожирових слідів на місці події. статті – оцінити можливість застосування розчину нейтрального жиророзчинного азобарвника судану ІІІ в дактилоскопічній експертизі, довести ефективність його використання для виявлення потожирових слідів на місці події.Мета статті – оцінити можливість застосування розчину нейтрального жиророзчинного азобарвни-ка судану ІІІ в дактилоскопічній експертизі, довести ефективність його використання для виявлення пото-жирових слідів на місці події.

 Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено застосуванням сукупності методів аналізу, узагальнення та порівняння, які в комплексі із застосуванням експериментальних методів надали можливість аргументувати ефективність застосування водно-спиртового розчину судану III для виявлення потожирових слідів на непористих, у тому числі вологих, поверхнях. Наукова новизна. Обґрунтовано та експериментально доведено ефективність виявлення потожирових слідів, придатних для подальшої їх ідентифікації в межах судової дактилоскопічної експертизи, на непористих, зокрема вологих, поверхнях, із використанням водно-спиртового розчину судану ІІІ. Висновки. Порівнюючи фізико-хімічні властивості судану ІІІ з іншими найуживанішими азобарвниками, засвідчено його практичне значення. Конкретизовано переваги застосування розчину судану ІІІ для виявлення потожирових слідів. Експериментально підтверджено ефективне застосування розчину судану ІІІ для виявлення потожирових слідів на непористих, зокрема вологих, поверхнях, і малу їх придатність для виявлення потожирових слідів на пористих поверхнях через проникнення в пори матеріалу. Запропоновані методологічні засади застосування розчину судану ІІІ, викладені в експериментальній частині дослідження, уточнюють методику виявлення.

Т. С. Сухарева, А. І. Ціник, І. Ю. Сливка, О.І.Н. 2021. ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНУ СУДАНУ ІІІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПОТОЖИРОВИХ СЛІДІВ У ДАКТИЛОСКОПІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ. Криміналістичний вісник. 34, 2 (Квіт 2021), 94–101. DOI:https://doi.org/10.37025/1992-4437/2020-34-2-94.

Посилання на статтю:

https://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk/article/view/118/83
потожирових слідів і становлять підґрунтя для розроблення відповідних методичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності виявлення слідів папілярних узорів для дактилоскопічної експертизиhttps://visnyk.dndekc.mvs.gov.ua/index.php/visnuk/article/view/118/83Мета статті – оцінити можливість застосування розчину нейтрального жиророзчинного азобарвни-ка судану ІІІ в дактилоскопічній експертизі, довести ефективність його використання для виявлення пото-жирових слідів на місці події. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено застосуванням сукупності методів аналізу, узагальнення та порівняння, які в комплексі із застосуванням експериментальних методів надали можливість аргументувати ефективність застосування водно-спиртово-го розчину судану III для виявлення потожирових слідів на непористих, у тому числі вологих, поверхнях. На-укова новизна. Обґрунтовано та експериментально доведено ефективність виявлення потожирових слідів, придатних для подальшої їх ідентифікації в межах судової дактилоскопічної експертизи, на непористих, зо-крема вологих, поверхнях, із використанням водно-спиртового розчину судану ІІІ. Висновки. Порівнюючи фізико-хімічні властивості судану ІІІ з іншими найуживанішими азобарвниками, засвідчено його практич-не значення. Конкретизовано переваги застосування розчину судану ІІІ для виявлення потожирових слідів. Експериментально підтверджено ефективне застосування розчину судану ІІІ для виявлення потожирових слідів на непористих, зокрема вологих, поверхнях, і малу їх придатність для виявлення потожирових слідів на пористих поверхнях через проникнення в пори матеріалу. Запропоновані методологічні засади застосування розчину судану ІІІ, викладені в експериментальній частині дослідження, уточнюють методику виявлення потожирових слідів і становлять підґрунтя для розроблення відповідних методичних рекомендацій, спря-мованих на підвищення ефективності виявлення слідів папілярних узорів для дактилоскопічної експертизи.Мета статті – оцінити можливість застосування розчину нейтрального жиророзчинного азобарвни-ка судану ІІІ в дактилоскопічній експертизі, довести ефективність його використання для виявлення пото-жирових слідів на місці події. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено застосуванням сукупності методів аналізу, узагальнення та порівняння, які в комплексі із застосуванням експериментальних методів надали можливість аргументувати ефективність застосування водно-спиртово-го розчину судану III для виявлення потожирових слідів на непористих, у тому числі вологих, поверхнях. На-укова новизна. Обґрунтовано та експериментально доведено ефективність виявлення потожирових слідів, придатних для подальшої їх ідентифікації в межах судової дактилоскопічної експертизи, на непористих, зо-крема вологих, поверхнях, із використанням водно-спиртового розчину судану ІІІ. Висновки. Порівнюючи фізико-хімічні властивості судану ІІІ з іншими найуживанішими азобарвниками, засвідчено його практич-не значення. Конкретизовано переваги застосування розчину судану ІІІ для виявлення потожирових слідів. Експериментально підтверджено ефективне застосування розчину судану ІІІ для виявлення потожирових слідів на непористих, зокрема вологих, поверхнях, і малу їх придатність для виявлення потожирових слідів на пористих поверхнях через проникнення в пори матеріалу. Запропоновані методологічні засади застосування розчину судану ІІІ, викладені в експериментальній частині дослідження, уточнюють методику виявлення потожирових слідів і становлять підґрунтя для розроблення відповідних методичних рекомендацій, спря-мованих на підвищення ефективності виявлення слідів папілярних узорів для дактилоскопічної експертизи.Мета статті – оцінити можливість застосування розчину нейтрального жиророзчинного азобарвни-ка судану ІІІ в дактилоскопічній експертизі, довести ефективність його використання для виявлення пото-жирових слідів на місці події. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено застосуванням сукупності методів аналізу, узагальнення та порівняння, які в комплексі із застосуванням експериментальних методів надали можливість аргументувати ефективність застосування водно-спиртово-го розчину судану III для виявлення потожирових слідів на непористих, у тому числі вологих, поверхнях. На-укова новизна. Обґрунтовано та експериментально доведено ефективність виявлення потожирових слідів, придатних для подальшої їх ідентифікації в межах судової дактилоскопічної експертизи, на непористих, зо-крема вологих, поверхнях, із використанням водно-спиртового розчину судану ІІІ. Висновки. Порівнюючи фізико-хімічні властивості судану ІІІ з іншими найуживанішими азобарвниками, засвідчено його практич-не значення. Конкретизовано переваги застосування розчину судану ІІІ для виявлення потожирових слідів. Експериментально підтверджено ефективне застосування розчину судану ІІІ для виявлення потожирових слідів на непористих, зокрема вологих, поверхнях, і малу їх придатність для виявлення потожирових слідів на пористих поверхнях через проникнення в пори матеріалу. Запропоновані методологічні засади застосування розчину судану ІІІ, викладені в експериментальній частині дослідження, уточнюють методику виявлення потожирових слідів і становлять підґрунтя для розроблення відповідних методичних рекомендацій, спря-мованих на підвищення ефективності виявлення слідів папілярних узорів для дактилоскопічної експертизи.