Головне меню
 
Корисні посилання
 
 
 

Наукові роботи

В статті проведено порівняльний аналіз викладу та змісту прав людини і громадянина в кон­ституціях України та Франції, відповідно  1996 та  1958 рр. Здійснено аналіз наукових досліджень та виокремлено авторів, які висвітлювали дану тему в своїх працях. Франція відноситься до тих країн, які ще у 1791 р.  першими на європейському континенті ухвалили писані конституції і пройшли доволі довгий та тернистий шлях конституційної і республіканської еволюції. Конституцією України закріплений ши­рокий перелік прав і свобод громадянин, що охоплює всі без винятку права і свободи, які демократичною світовою спільнотою прийнято вважати за відповідні гуманістичні стандарти в цій сфері суспільного та державного життя. Автор  враховує історичні умови розвитку зазначених країн та встановлює властиві Конституціям відмінності та подібності у викладі прав та свобод громадян.
09.12.2019р.

Однією з найважливіших і найбільш доступних форм реалізації науково-технічного потенціалу в процесі запобігання, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, скоєних із застосуванням нарізної вогнепальної зброї, є судово-балістична експертиза, яка, використовуючи досягнення науки і техніки, забезпечує створення об’єктивної доказової бази із розслідувань кримінальним провадженням. Факти, які можуть встановлюватися під час проведення ситуаційних судово-балістичних експертиз, є доказом із розслідуваного провадження і нерідко супроводжують пошук і перевірку нових доказів, які допомагають відтворити картину розслідуваного кримінального провадження. При цьому велике значення під час розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, здійснених із використанням нарізної вогнепальної зброї, надається результатам комплексного експертного дослідження слідів пострілу, результати яких базуються на використанні різних галузей знань, що в сучасних умовах науково-технічного прогресу потребує слідча та судова практика, що зумовлює визначити місце судово-балістичної експертизи ситуаційних обставин пострілу серед інших завдань судової балістики.

09.12.2019р.

Автореферат дисертації працівника Закарпатського НДЕКЦ МВС Щербанюка Д.В

09.12.2019р.
Під час розкриття та розслідування злочинів одним з основних елементів, який підлягає доказуванню, є механізм скоєння злочину. Одним зі способів установлення механізму скоєння злочину є проведення ситуаційної судової балістичної експертизи,  особливо в умовах необачності, коли відсутні  показання потерпілого, свідків або в них є суттєві розбіжності. Особливу увагу в процесі виділення сутності ситуаційної експертизи слід зосередити на таких поняттях, як «криміналістична ситуація», «криміналістична (слідча) версія скоєння злочину», «істина», «доказ» і «доказування» в кримінальному процесі. Комплекс взаємодії цих базових понять повністю розкриває сутність і значення дослідження ситуаційних обставин пострілу для слідства.
 
09.12.2019р.
Автореферат дисертації працівника Закарпатського НДЕКЦ МВС Сухаревої Т.С.
 
09.12.2019р.
У статті розглянуто  розвиток  становлення  судової  балістичної  експертизи,  а  саме  вирішення  ситуаційних  завдань. Даний вид експертиз має свою специфіку, вони складні щодо дослідження та потребують наукового обґрунтування. Автором звернено увагу на питання,  які  вирішуються  під час розслідування злочинів,  пов’язаних із застосуванням нарізної вогнепальної зброї, та на історичний розвиток їх вирішення
09.12.2019р.
Техніка  іконопису  складна  і  своєрідна.  Послідовність  процесу  писання ікони  вироблена  віковою  практикою  стародавніх  іконописців.  Вона застосовується  і  сучасними  майстрами  і  зміні  не  підлягає,  а  тому  іконописці 
дотримуються  її  з  усією  строгістю.  Отже,  іконопис  є  переважно  мистецтвом традиції.
02.12.2019р.
Сьогодні  в  цивільному  обігу  перебуває  така  категорія  зброї  як  «травматична», однак,  до  сих пір  не  є вироблений єдиний підхід і дефініція поняття «травматична зброя».  Тобто,  ми  ведемо  мову  про  її  різне  трактування  не лише  вченими, спеціалістами та експертами, а ще й чинним законодавством України.
 
02.12.2019р.
Щодня  до  експертів,  що  досліджують  наркотичні  засоби,  психотропні речовини,  іх  аналоги  та  прекурсори  (НЗПРАП),  надходить  велика  кількість різноманітних  об’єктів  дослідження.  Одними  із  таких  об’єктів  дослідження  є біологічно-активні  добавки,  які  містять  психотропну  речовину,  обіг  якої обмежено  -   сибутрамін.  
15.11.2019р.

Одним із важливих видів судової експертизи, що можуть проводитися в рамках кримінального провадження є трасологічна експертиза, серед завдань якої є дослідження замків та замикаючих пристроїв. 

02.10.2019р.